24-05-2018

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van krachtVanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Dobbelsteen heeft hiervoor een privacyverklaring opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan.