14-12-2020

Speel-o-theek dinsdag 15 december geslotenDe speel-o-theek is dinsdag 15 december gesloten. Het bestuur gaat kijken hoe we de komende tijd onze leden van dienst kunnen zijn. Informatie en openingstijden publiceren wij op onze website. Mocht u morgen speelgoed terug moeten brengen, geen probleem, boetes vanwege te laat ingeleverd speelgoed worden kwijtgescholden. Mocht u vragen hebben, stuur dan een email naar sotdedobbelsteen@gmail.com.