15-01-2021

Speel-o-theek geslotenDe speel-o-theek is zeker tot maandag 25 januari gesloten. Mochten de basisscholen dan weer open gaan, dan overwegen wij dat ook. Voor nu nemen wij de corona maatregelen in acht. Mocht u nog speelgoed thuis hebben dan is dat geen probleem. De boetes voor te laat ingeleverd speelgoed worden kwijtgescholden. Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een email naar sotdedobbelsteen@gmail.com. Via onze website en sociale media zullen wij u op de hoogte houden.